Toriad Dros Dro yn y Gwasanaethau TG | Temporary Interruption to IT Services 01/19/2018 04:30PM GMT - 01/20/2018 05:00PM GMT

Telephone System

Maintenance details

Sylwer ddydd Gwener 19 Ionawr o 16:30 tan ddydd Sadwrn 20 Ionawr am 17:00, mae’r Adran Gweithrediadau yn gweithio gyda Western Power i ymgymryd â gwaith cynnal a chadw ar y cyflenwad pŵer i’r Adeilad Dysgu ac Addysgu a’r Llwyfan o fewn campws Caerfyrddin.  
Gallai hyn arwain at doriadau dros dro i’r cyflenwad pŵer gan effeithio ar systemau TG ar gyfer rhai o adeiladau’r campws.  

Yn ystod y gwaith cynnal a chadw effeithir ar y gwasanaethau canlynol:  
  • Pob estyniad ffôn IP yng Nghaerfyrddin a Chaerdydd 
  • Negeseuon llais Mitel ar gyfer Caerfyrddin, Llambed ac Abertawe  

-------------------------------------------------

Please be aware that on Friday 19th January from 16:30 until Saturday 20th 17:00, the Operations department are working along with Western Power to undertake planned power maintenance to the T&L Building and the Llwyfan within the Carmarthen campus.
This may result in temporary interruptions to power affecting IT systems for some of the campus buildings. 

The following services will be affected during the maintenance;
  • All Carmarthen and Cardiff IP telephone extensions
  • Mitel voicemail for Carmarthen, Lampeter and Swansea