Gwaith Uno PCYDDS a PC – Toriad Dros Dro i Wasanaethau Rhwydwaith | UWTSD & UoW Merger Work – Temporary Interruption to Network Service 02/02/2018 03:30PM GMT - 02/02/2018 05:00PM GMT

Email

Maintenance details

Yn rhan o waith TaSG i uno’r Drindod Dewi Sant a Phrifysgol Cymru, mae’n rhaid cynnal gwaith hanfodol ar y gweinydd e-bost er mwyn cysoni’r ddwy system.

Cynhelir y gwaith rhwng 3:30-5pm heddiw (02/02/18), ac yn ystod yr amser hwn mae’n bosibl y cewch broblemau wrth anfon neu dderbyn negeseuon e-bost.

---------------------------------------------------

As part of IT&S merger work between UWTSD and University of Wales, it is necessary to carry out essential work on the email server to align both systems.

The work will be carried out between 3:30-5pm today (02/02/18), during this time you may experience issues sending or receiving emails.