Neges o Tîm y We | Message from the Web Team 02/07/2018 02:30PM GMT - 02/07/2018 04:30PM GMT

T4 CMS

Maintenance details

Bydd y System Rheoli Cynnwys Terminal FOUR ddim ar gael heddiw rhwng 2.30pm a 4.30pm

Hoffwn eich atgoffa y dylid anfon ymholiadau ynghylch system Rheoli Cynnwys Terminal FOUR, gan gynnwys hyfforddiant a chymorth, i web@uwtsd.ac.uk

Tîm y We
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant
Marchnata a Chyfathrebu

----------------------------------------

The Terminal FOUR Content Management System will be unavailable today between 2.30pm and 4.30pm.

Can we remind you that all Terminal FOUR Web Content Management system enquiries, including training and support be sent to web@uwtsd.ac.uk

UWTSD Web Team
Marketing and Communications