Gwaith Cynnal a Chadw Gwasanaethau Argraffu | Printing Services Maintenance 02/21/2018 08:30AM GMT - 02/21/2018 04:00PM GMT

Printing Services

Maintenance details

Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol ar beiriannau MFD Canon a System Reoli Argraffu uniFLOW.

Yn ystod y cyfnod hwn fe fydd rhai adegau pan na fydd modd argraffu, copïo na sganio. Gwnewch gynlluniau i argraffu unrhyw waith brys cyn y cyfnod cynnal a chadw.

-------------------------------------

The Canon MFD’s and uniFLOW Print Management System will undergo essential maintenance work. 

During this time, Printing, Copying and Scanning will be intermittently unavailable. Please plan to print any urgent work prior to the maintenance window.