MyView - Cynnal a chadw hanfodol | Essential maintenance 03/14/2018 08:00AM GMT - 03/15/2018 06:00PM GMT

MyView ResourceLink

Maintenance details

Sylwer os gwelwch yn dda na fydd MyView, cyfleuster hunanwasanaeth AD, ar gael ddydd Mercher 14 Mawrth ac ond ar gael yn ysbeidiol ddydd Iau 15 Mawrth oherwydd gwaith cynnal a chadw hanfodol. 

-------------------------------------

Please be aware that due to essential maintenance MyView, the HR self-service facility, will be unavailable Wednesday 14th March and intermittently available on Thursday 15th March.