Gwaith Cynnal a Chadw Gwasanaethau Argraffu | Printing Services Maintenance 03/21/2018 10:30AM GMT - 03/23/2018 04:00PM GMT

Printing Services

Maintenance details

Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol ar beiriannau MFD Canon a System Reoli Argraffu uniFLOW.
 
Yn ystod y cyfnod hwn fe fydd rhai adegau pan na fydd modd argraffu, copïo na
sganio.

-------------------------------------
 
The Canon MFD’s and uniFLOW Print Management System will undergo essential
maintenance work. 
 
During this time, Printing, Copying and Scanning will be intermittently unavailable.