Gwaith Cynnal a Chadw Gwasanaethau Argraffu | Printing Services Maintenance 04/19/2018 04:00PM BST - 04/19/2018 05:00PM BST

Printing Services

Maintenance details

Cynhelir gwaith cynnal a chadw brys ar beiriannau MFD Canon a System Reoli Argraffu uniFLOW rhwng 4 a 5pm heddiw.

Yn ystod y cyfnod hwn fe fydd rhai adegau pan na fydd modd argraffu, copïo na sganio. 
 
------------------------------------------------------------
 
The Canon MFD’s and uniFLOW Print Management System at the Swansea campuses will undergo emergency maintenance work between 4 - 5pm today.
 
During this time, Printing, Copying and Scanning will be intermittently unavailable.