MyView - Cynnal a chadw hanfodol | Essential maintenance 04/27/2018 08:00AM BST - 04/27/2018 06:00PM BST

MyView ResourceLink

Maintenance details

Sylwer oherwydd gwaith cynnal a chadw hanfodol ni fydd MyView, y cyfleuster AD hunanwasanaeth, ar gael yn ysbeidiol ddydd Gwener 27 Ebrill.

--------------------------------------------------

Please be aware that due to essential maintenance MyView, the HR self-service facility, will be intermittently unavailable on Friday 27th April

Adran Adnoddau Dynol / Human Resources Department