MyView - Cynnal a chadw hanfodol | Essential maintenance 07/05/2018 08:30AM BST - 07/06/2018 04:30PM BST

MyView ResourceLink

Maintenance details

Sylwer oherwydd gwaith cynnal a chadw hanfodol ni fydd MyView, y cyfleuster AD hunanwasanaeth, ar gael yn ysbeidiol ddydd Iau 5 Gorffennaf ac ddydd Gwener 6 Gorffennaf.

--------------------------------------------

Please be aware that due to essential maintenance MyView, the HR self-service facility, will be intermittently unavailable on Thurday 5th July and Friday 6th July

Adran Adnoddau Dynol | Human Resources Department