Cynnal a Chadw Desg Gymorth y We | Web Help Desk Maintenance 07/26/2018 09:00AM BST - 07/26/2018 09:30AM BST

IT Service Desk (Web Help)

Maintenance details

Oherwydd gwaith uwchraddio a gynlluniwyd ni fydd system y Ddesg Wasanaeth TG (Desg Gymorth y We) ar gael.

Yn ogystal â gwella diogelwch, bydd y gwaith uwchraddio a gynlluniwyd hefyd yn ein galluogi i gyflwyno nodweddion newydd pan fydd y gwaith wedi’i gwblhau.

Os bydd angen i chi gysylltu â’r Ddesg Wasanaeth TG neu wneud cais yn ystod y cyfnod cynnal a chadw, cysylltwch â’r Ddesg Wasanaeth TG naill ai trwy’r ffôn neu e-bost gan na fydd modd i chi ddefnyddio system Desg Gymorth y We.

------------------------------------------

Due to a planned upgrade the IT Service Desk system (Web Help Desk) will not be available.

The planned upgrade not only improves security, it also enables us to introduce new features once the upgrade is complete.

If you need to contact the IT Service Desk or raise a ticket during the planned maintenance window, please contact the IT Service Desk either via Phone or Email as you will not be able to access the Web Help Desk system.