Gwaith Cynnal a Chadw Gwasanaethau Argraffu | Printing Services Maintenance 07/27/2018 08:00AM BST - 07/27/2018 11:00AM BST

Printing Services

Maintenance details

Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol ar beiriannau MFD Canon a System Reoli Argraffu uniFLOW.

Yn ystod y cyfnod hwn fe fydd rhai adegau pan na fydd modd argraffu, copïo na sganio.

-------------------------------------

The Canon MFD’s and uniFLOW Print Management System will undergo essential maintenance work. 

During this time, Printing, Copying and Scanning will be intermittently unavailable.