Torri ar draws Gwasanaethau dros dro | Temporary Interruption to Services 08/14/2018 04:00PM BST - 08/14/2018 05:30PM BST

Wi-Fi & Internet Celcat Timetabling System Citrix (Remote Access) Direct Access (Remote Access) Finance System Kinetics Accommodation System MyView ResourceLink Shared Drives (U & S Drives) SITS Student Records System T4 CMS Telephone System Video Conferencing Systems Other Services

Maintenance details

Oherwydd y gwaith TGCh hanfodol sy’n cael ei wneud ar Gampws SA1, bydd toriad byr i rai gwasanaethau wrth i ni weithredu newidiadau i’r seilwaith. Mae’n bosibl y bydd defnyddwyr yn colli rhai gwasanaethau am gyfnod byr.
Mae’r gwaith hwn yn gysylltiedig â’r cyfnod o dorri ar wasanaeth a gynlluniwyd ac a
hysbysebwyd yn flaenorol trwy’r rhaglen Symud i SA1. Diolch ymlaen llaw am eich
cefnogaeth barhaus gyda’r gwaith hanfodol hwn.
 
------------------------------
 
Owing to the critical ICT work that is being conducted at the SA1 Campus, there will
be a short outage to some services as we implement infrastructure changes.
End-users may experience a short interruption to some services.
This work relates to the previously planned and advertised service downtime via the
SA1 Migration Programme. We thank you in advance for your continued support
with this essential work.