Torri ar draws Gwasanaethau dros dro - Abertawe SA1| Temporary Interruption to Services - Swansea SA1 09/05/2018 05:00PM BST - 09/05/2018 05:30PM BST

Wi-Fi & Internet

Maintenance details

Oherwydd y gwaith TGCh hanfodol sy’n cael ei wneud ar Gampws SA1, bydd toriad byr i rai gwasanaethau wrth i ni weithredu newidiadau i’r seilwaith. Mae’n bosibl y bydd defnyddwyr yn colli rhai gwasanaethau am gyfnod byr. Mae’r gwaith hwn yn gysylltiedig â’r cyfnod o dorri ar wasanaeth a gynlluniwyd ac a hysbysebwyd yn flaenorol trwy’r rhaglen Symud i SA1. Diolch ymlaen llaw am eich cefnogaeth barhaus gyda’r gwaith hanfodol hwn.
 
-----------------------------------------------

Owing to the critical ICT work that is being conducted at the SA1 Campus, there will be a short outage to some services as we implement infrastructure changes. End-users may experience a short interruption to some services. This work relates to the previously planned and advertised service downtime via the SA1 Migration Programme. We thank you in advance for your continued support with this essential work.