Gwaith Cynnal a Chadw Brys - Campws Llambed | Emergency Maintenance – Lampeter Campus 09/13/2018 02:00PM BST - 09/13/2018 05:00PM BST

Wi-Fi & Internet

Maintenance details

Bydd gwaith cynnal a chadw TG hanfodol yn digwydd.

Ni fydd gwasanaethau rhyngrwyd ar gael yn ystod y cyfnod hwn yn cynnwys Wi-Fi Gwestai.

Os oes gennych unrhyw broblemau ffoniwch y Ddesg Gwasanaeth TG ar 0300 500 5055.

---------------------------------------

Essential IT maintenance will be taking place.

Internet related services will be unavailable during this time including Guest Wi-Fi.

If you experience any other issues please call the IT Service desk on 0300 500 5055.