Torri ar draws Gwasanaethau dros dro | Temporary Interruption to Services 10/11/2018 10:00PM BST - 10/12/2018 07:00AM BST

Wi-Fi & Internet Printing Services Celcat Timetabling System Shared Drives (U & S Drives)

Maintenance details

Oherwydd gwaith cynnal a chadw hanfodol gan Ddarparwr Gwasanaethau Rhyngrwyd y Brifysgol (BT), yn ystod y cyfnod hwn ni fydd y rhyngrwyd ar gael ar gampysau Abertawe, gan gynnwys gwasanaethau eraill megis Argraffu, Celcat a mynediad i yriannau a rennir.

-----------------------------------------
 
Due to essential maintenance being carried out by the University’s Internet Provider (BT), during this time there will be a loss of the internet at the Swansea campuses including other services such as, Printing, Celcat and access to shared drives.