Torri ar draws Gwasanaethau dros dro | Temporary Interruption to Services 11 Oct 2018 10:00pm BST - 12 Oct 2018 7:00am BST

Wi-Fi & Internet Printing Services Shared Drives (U & S Drives) Celcat Timetabling System

Maintenance details

Oherwydd gwaith cynnal a chadw hanfodol gan Ddarparwr Gwasanaethau Rhyngrwyd y Brifysgol (BT), yn ystod y cyfnod hwn ni fydd y rhyngrwyd ar gael ar gampysau Abertawe, gan gynnwys gwasanaethau eraill megis Argraffu, Celcat a mynediad i yriannau a rennir.

-----------------------------------------
 
Due to essential maintenance being carried out by the University’s Internet Provider (BT), during this time there will be a loss of the internet at the Swansea campuses including other services such as, Printing, Celcat and access to shared drives.