Cynnal a Chadw MyView | MyView Maintenance 10/08/2018 08:30AM BST - 10/08/2018 05:00PM BST

MyView

Maintenance details

Sylwer oherwydd gwaith cynnal a chadw hanfodol ni fydd MyView, y cyfleuster AD hunanwasanaeth, ar gael yn ysbeidiol ddydd Llun 8 Hydref.

--------------------------------------------

Please be aware that due to essential maintenance MyView, the HR self-service facility, will be intermittently unavailable on Monday 8th October

Adran Adnoddau Dynol | Human Resources Department