Gwaith Cynnal a Chadw Brys - Campws Llambed | Emergency Maintenance – Lampeter Campus 10/02/2018 12:00PM BST - 10/02/2018 12:15PM BST

MyDay Email Office 365 Services Printing Services Shared Drives (U & S Drives) SITS Student Records System Other Services

Maintenance details

Ni fydd gwasanaethau sy’n gysylltiedig â PCYDDS ar gael yn ystod y cyfnod hwn, gan gynnwys E-bost, Argraffu, Ffolderi a Rennir, SITS a MyDay.
 
Ni fydd hyn yn effeithio ar fynediad i’r rhyngrwyd a Wi-Fi.

---------------------------------------

UWTSD related services will be unavailable during this time including Email, Printing, Shared Folders, SITS & MyDay.
 
Access to the internet and Wi-Fi will be unaffected.