Gwaith Cynnal a Chadw Brys - Campws Llambed | Emergency Maintenance – Lampeter Campus 10/17/2018 08:30AM BST - 10/17/2018 09:30AM BST

MyTSD Printing Services Shared Drives (U & S Drives)

Maintenance details

Essential IT maintenance will be taking place. Wednesday 17/10/2018 from 08:30 until 09:30 a.m.

UWTSD related services may be unavailable on the Lampeter and London campus' during this time including Printing, Shared Folders, SITS & possibly others.
 
Access to the internet will be unaffected.
If you experience any other issues please call the IT Service desk on 0300 500 5055.Bydd gwaith cynnal a chadw TG hanfodol yn digwydd ddydd Mercher 17/10/2018 o 08.30 tan 09.30 am.
 
Mae’n bosib na fydd gwasanaethau sy’n gysylltiedig â PCYDDS ar gael ar gampysau Llambed a Llundain bryd hynny, gan gynnwys Argraffu, Ffolderi a rennir, SITS, ac efallai eraill.
 
Ni fydd hyn yn effeithio ar fynediad at y rhyngrwyd.
Os cewch unrhyw drafferthion eraill, cysylltwch â’r Ddesg Wasanaeth TG os gwelwch yn dda.