Torri ar draws Gwasanaethau dros dro | Temporary Interruption to Services 10/23/2018 05:30PM BST - 10/23/2018 10:00PM BST

Wi-Fi & Internet Printing Services Direct Access (Remote Access) Shared Drives (U & S Drives)

Maintenance details

Oherwydd gwaith angenrheidiol i uwchraddio’r rhwydwaith ar Gampws SA1, gall fod toriad byr i rai gwasanaethau wrth i ni wneud y gwaith.
Mae’n bosibl y bydd defnyddwyr yn Abertawe yn cael toriad byr yn rhai o’r gwasanaethau hyn.
Hoffem ddiolch i chi ymlaen llaw am eich cefnogaeth barhaus gyda’r gwaith seilwaith angenrheidiol hwn.

---------------------------------------------------

Owing to an essential network upgrade required at the SA1 Campus, there may be a short outage to some services as we implement this work.
End-users in Swansea may experience a short interruption to some of these services.
We thank you in advance for your continued support with this necessary infrastructure work.