Toriad Dros Dro yn y Gwasanaethau TG - Dinefwr | Temporary Interruption to IT Services - Dynevor 10/29/2018 05:30PM GMT - 10/29/2018 10:00PM GMT

Email Office 365 Services Wi-Fi & Internet Printing Services Telephone System

Maintenance details

Oherwydd uwchraddio rhwydwaith hanfodol sydd ei angen yng ngampws Dinefwr, gall fod toriad byr i rai gwasanaethau wrth i ni wneud y gwaith. Mae’n bosibl y bydd defnyddwyr yn Abertawe yn cael toriad byr yn rhai o’r gwasanaethau hyn. Hoffem ddiolch i chi ymlaen llaw am eich cefnogaeth barhaus gyda’r gwaith seilwaith angenrheidiol hwn.”
 
Owing to an essential network upgrade required at the Dynevor campus, there may be a short outage to some services as we implement this work. End-users in Swansea may experience a short interruption to some of these services. We thank you in advance for your continued support with this necessary infrastructure work.