Toriad Dros Dro yn y Gwasanaethau TG | Temporary Interruption to IT Services 10/31/2018 08:00AM GMT - 10/31/2018 08:30AM GMT

Office 365 Services Wi-Fi & Internet Printing Services Telephone System

Maintenance details


Oherwydd uwchraddio rhwydwaith hanfodol sydd ei angen yng Nghampws Busnes Abertawe, gall fod toriad byr i rai gwasanaethau wrth i ni wneud y gwaith. Mae’n bosibl y bydd defnyddwyr yn Abertawe yn cael toriad byr yn rhai o’r gwasanaethau hyn. Hoffem ddiolch i chi ymlaen llaw am eich cefnogaeth barhaus gyda’r gwaith seilwaith angenrheidiol hwn.”


Owing to an essential network upgrade required at the Swansea Business Campus, there may be a short outage to some services as we implement this work. End-users in Swansea may experience a short interruption to some of these services. We thank you in advance for your continued support with this necessary infrastructure work.
  •