Toriad Dros Dro yn y Gwasanaethau TG - Campws Abertawe| Temporary Interruption to IT Services - Swansea Campus 11/23/2018 05:00PM GMT - 11/23/2018 06:00PM GMT

Wi-Fi & Internet Direct Access (Remote Access)

Maintenance details

Oherwydd gwaith angenrheidiol i uwchraddio’r rhwydwaith ar Gampws SA1, gall fod toriad byr i rai gwasanaethau wrth i ni wneud y gwaith. 

Mae’n bosibl y bydd defnyddwyr yn Abertawe yn cael toriad byr yn rhai o’r gwasanaethau hyn. 

Hoffem ddiolch i chi ymlaen llaw am eich cefnogaeth barhaus gyda’r gwaith seilwaith angenrheidiol hwn.---------------------------------------------------Owing to an essential network upgrade required at the SA1 Campus, there may be a short outage to some services as we implement this work. 

End-users in Swansea may experience a short interruption to some of these services. 

  • We thank you in advance for your continued support with this necessary infrastructure work.