Gwaith Cynnal a Chadw Hanfodol TG - Campws Alex Rd| Essential IT Maintenance - Alex Rd Campus 12/06/2018 08:15AM GMT - 12/06/2018 09:00AM GMT

Email Wi-Fi & Internet

Maintenance details

Owing to an essential network upgrade required at the Alex Building, there may be a short outage to some services as we implement this work. End-users in the Alex Building may experience a short interruption to some of these services. We thank you in advance for your continued support with this necessary infrastructure work.

-------------------------------

Oherwydd gwaith angenrheidiol i uwchraddio’r rhwydwaith yn Adeilad Alex, gall fod toriad byr i rai gwasanaethau wrth i ni wneud y gwaith. Mae’n bosibl y bydd defnyddwyr yn Adeilad Alex yn cael toriad byr yn rhai o’r gwasanaethau hyn. Hoffem ddiolch i chi ymlaen llaw am eich cefnogaeth barhaus gyda’r gwaith seilwaith angenrheidiol hwn.