Gwaith Cynnal a Chadw Hanfodol TG - Llys Glas | Essential IT Maintenance - Llys Glas 12/08/2018 08:00AM GMT - 12/08/2018 05:00PM GMT

Email Wi-Fi & Internet

Maintenance details

Owing to some critical ICT work required in the Llys Glas Building, Swansea on Saturday 8 December, a period of downtime from 8am – 5pm will be necessary. During this time, all UWTSD online services will be unavailable for any users located within the Llys Glas building, including the Student Accommodation block. We thank you in advance for your continued support with this essential work

--------------------

Oherwydd gwaith TGCh hanfodol sydd ei angen yn Adeilad Llys Glas, Abertawe ar ddydd Sadwrn 8 Rhagfyr, rhaid cael cyfnod o dorri ar y gwasanaeth o 8am – 5pm. Yn ystod y cyfnod hwn, ni fydd unrhyw wasanaethau ar-lein Y Drindod Dewi Sant ar gael i unrhyw ddefnyddwyr yn Adeilad Llys Glas, yn cynnwys y bloc Llety Myfyrwyr. Diolch i chi ymlaen llaw am eich cefnogaeth barhaus gyda’r gwaith angenrheidiol hwn.