Gwaith Cynnal a Chadw Hanfodol TG - System Monitro Presenoldeb | Essential IT Maintenance - Attendance Monitoring System 11 Dec 2018 12:00pm GMT - 11 Dec 2018 5:00pm GMT

Other Services

Maintenance details

Ni fydd y System Monitro Presenoldeb ar gael rhwng 12:00 a 5pm ddydd Mawrth 11 Rhagfyr 2018 ar gyfer cynnal a chadw rheolaidd.

--------------------------------------------

The Attendance Monitoring System will not be available between 12:00 and 5pm on Tuesday 11 December 2018 for regular maintenance.