Gwaith Cynnal a Chadw Hanfodol TG - Campws SA1| Essential IT Maintenance - SA1 Campus 12/20/2018 05:30PM GMT - 12/20/2018 09:00PM GMT

Email Office 365 Services Wi-Fi & Internet Citrix (Remote Access)

Maintenance details

Owing to a critical upgrade to the network at our SA1 campuses, a period of downtime is necessary to allow our partner CIT to conduct this work. The proposed date is Thursday 20 December 5.30pm-9.00pm.

During this time, there may be a short outage to some services across all campuses and for external users accessing services remotely. We request that users make alternative arrangements to mitigate against this e.g. copy files to alternative media; print any required materials prior to this period etc.

We thank you in advance for your continued support with this essential work.

-------------------------------------------------

Oherwydd gwaith uwchraddio hanfodol ar y rhwydwaith ar ein campysau yn SA1, rhaid cael cyfnod o atal y gwasanaeth er mwyn caniatáu i’n partner CIT wneud y gwaith hwn. Y dyddiad arfaethedig yw nos Iau 20 Rhagfyr 5.30pm-9.00pm.

Yn ystod y cyfnod hwn, efallai na fydd rhai gwasanaethau ar gael am gyfnod byr ar draws yr holl gampysau ac i ddefnyddwyr allanol sy’n defnyddio gwasanaethau o bell. Gofynnwn i ddefnyddwyr wneud trefniadau eraill i liniaru effeithiau hyn, e.e. copïo ffeiliau i gyfryngau eraill; argraffu unrhyw ddeunyddiau gofynnol cyn y cyfnod hwn ac ati.

Diolchwn i chi ymlaen llaw am eich cefnogaeth barhaus gyda’r gwaith hanfodol hwn.