Gwaith Cynnal a Chadw Hanfodol TG - Campws Abertawe | Essential IT Maintenance - Swansea Campus 01/08/2019 10:00AM GMT - 01/08/2019 02:00PM GMT

Telephone System

Maintenance details

Owing to an essential upgrade to the Swansea based telephone system, the service will be ‘at risk’ while our partner GCI conducts this work. The work is scheduled for Tue 8 January 10.00am-11.00am. During this time, external calls into and out of Swansea campuses may experience a short interruption. Internal calls will be unaffected.

We thank you in advance for your support with this essential work.

Oherwydd gwaith uwchraddio hanfodol ar y system ffonau yn Abertawe, bydd y gwasanaeth ‘mewn perygl’ tra bydd ein partner GCI yn gwneud y gwaith hwn. Trefnwyd gwneud y gwaith ddydd Mawrth 8 Ionawr 10.00am-11.00am. Yn ystod y cyfnod hwn, gall fod toriad byr ar alwadau allanol i mewn ac allan o gampysau Abertawe. Ni fydd unrhyw effaith ar alwadau mewnol.
Diolchwn i chi ymlaen llaw am eich cefnogaeth gyda’r gwaith hanfodol hwn.