Gwaith Cynnal a Chadw a Gynlluniwyd gan Ddarparwr Rhyngrwyd Allanol - Abertawe | External Internet Provider Planned Maintenance – Swansea 01/27/2019 06:00AM GMT - 01/27/2019 08:00PM GMT

Wi-Fi & Internet

Maintenance details

Sylwer bod gwaith cynnal a chadw ar y gweill gan ein darparwr rhyngrwyd allanol ar gyfer campysau Abertawe. Er na ddisgwylir i’r gwaith achosi problem, bydd risg o doriad yn y gwasanaeth. 

------------------------------------------------------------

Please be aware that maintenance is being carried out by our external Internet provider for our Swansea campuses. Although the work is not expected to cause an issue, there will be a risk of interruption.