Gwaith Cynnal a Chadw TG Hanfodol - Llambed - Essential IT maintenance- Lampeter 02/07/2019 08:00AM GMT - 02/07/2019 09:00AM GMT

MyTSD Printing Services Shared Drives (U & S Drives)

Maintenance details

Bydd gwaith cynnal a chadw TG hanfodol yn digwydd ddydd Iau 07/02/2019 o 08.00 tan 09.00 am.
 
Mae’n bosib na fydd gwasanaethau sy’n gysylltiedig â PCYDDS ar gael ar gampysau Llambed a Llundain bryd hynny, gan gynnwys Argraffu, Ffolderi a rennir, SITS, ac efallai eraill.
 
Ni fydd hyn yn effeithio ar fynediad at y rhyngrwyd.
Os cewch unrhyw drafferthion eraill, cysylltwch â’r Ddesg Wasanaeth TG ar 0300 500 5055.

========================================

Essential IT maintenance will be taking place. Thursday 07/02/2019 from 08:00 until 09:00 a.m.

UWTSD related services may be unavailable on the Lampeter and London campus' during this time including Printing, Shared Folders, SITS & possibly others.
 
Access to the internet will be unaffected.
If you experience any other issues please call the IT Service desk on 0300 500 5055.