Torri ar draws Gwasanaethau dros dro| Temporary Interruption to Services 02/07/2019 04:30PM GMT - 02/08/2019 08:30AM GMT

Wi-Fi & Internet Telephone System

Maintenance details

Sylwer, ddydd Gwener 8 Chwefror rhwng 6:30am a 7:30am, bydd yr adran Gweithrediadau yn gweithio ar y cyd â Western Power i wneud gwaith cynnal a chadw wedi’i gynllunio ar y cyflenwad pŵer i’r Egin, yr Adeilad Dysgu ac Addysgu a’r Llwyfan ar gampws Caerfyrddin.
 
Bydd y gwaith hwn yn arwain at doriadau dros dro i’r cyflenwad pŵer gan effeithio ar systemau TG yn rhai o adeiladau’r campws.
 
Er mwyn darparu ar gyfer y toriad hwn i’r pŵer, bydd y gwasanaethau canlynol yn cael eu heffeithio yn ystod y gwaith cynnal a chadw. Byddant yn cael eu diffodd am 4:30pm ddydd Iau 7 Chwefror ac yn cael eu hadfer ddydd Gwener 8 Chwefror am 8:30am;
 
  • Pob estyniad ffôn IP yng Nghaerfyrddin, Birmingham a Chaerdydd
  • Gwasanaeth neges llais Mitel yng Nghaerfyrddin, Birmingham, Llambed ac Abertawe
 
Bydd y rhwydweithiau gwifr a diwifr yn yr Adeilad Dysgu ac Addysgu (ffonau a chyfrifiaduron yn yr adeilad) hefyd yn cael eu heffeithio yn ystod y gwaith cynnal a chadw. Byddant yn cael eu diffodd am 5pm ddydd Iau 7 Chwefror ac yn cael eu hadfer ddydd Gwener 8 Chwefror am 8:30am.

--------------------------------------------

Please be aware that on Friday 8th February between 6:30am – 7:30am, the Operations department are working along with Western Power to undertake planned power maintenance to the Yr Egin, T&L Building and the Llwyfan within the Carmarthen campus.
 
This work will result in temporary interruptions to power affecting IT systems for some of the campus buildings.
 
To accommodate this power shut down, the following services will be affected during the maintenance. They will be powered off at 4:30pm Thursday 7th February and returned to service Friday 8th February 8:30am;
 
  • All Carmarthen, Birmingham and Cardiff IP telephone extensions
  • Mitel voicemail for Carmarthen, Birmingham, Lampeter and Swansea
 
The T&L wired and wireless networks (phones and computers within T&L) will also be affected during the maintenance and will be powered off at 5pm Thursday 7th February and returned to service Friday 8th February 8:30am.