Gwaith Cynnal a Chadw Hanfodol TG - Abertawe| Essential IT Maintenance - Swansea 02/26/2019 08:00AM GMT - 02/26/2019 02:00PM GMT

Telephone System

Maintenance details

Owing to an essential upgrade to the Swansea based telephone system, the service will be ‘at risk’ while we conduct this work with our partner GCI. The work is scheduled for Tue 26 February 8.00am-12.00pm.

We thank you in advance for your support with this essential work.

Oherwydd gwaith uwchraddio hanfodol ar y system ffonau yn Abertawe, bydd y gwasanaeth ‘mewn perygl’ tra byddwn yn gwneud y gwaith hwn gyda’n partner GCI. Trefnwyd gwneud y gwaith ddydd Mawrth 26 Chwefror 8.00am-12.00pm.

Diolchwn i chi ymlaen llaw am eich cefnogaeth gyda’r gwaith hanfodol hwn.