Gwaith Cynnal a Chadw Hanfodol TG - Abertawe | Essential IT Maintenance - Swansea 03/11/2019 05:30PM GMT - 03/15/2019 09:30PM GMT

Wi-Fi & Internet Telephone System

Maintenance details

Owing to a critical upgrade to the network at our SA1 campuses, a period of downtime is necessary to allow our partner CIT to conduct this work. The work will occur over five evenings from Mon 11 March – Fri 15 March, 5.30pm – 9.30pm. During this time, services including the internet and telephony will be unavailable intermittently across all Swansea sites and some staff services that are accessed remotely may also be affected. We request that users make alternative arrangements to mitigate against this e.g. copy files/data to alternative media; print any required materials prior to this period etc.

------------------------------------

Oherwydd gwaith uwchraddio hanfodol ar y rhwydwaith ar ein campysau yn SA1, rhaid cael cyfnod o atal y gwasanaeth er mwyn caniatáu i’n partner CIT wneud y gwaith hwn. Bydd y gwaith yn digwydd dros bum noson o nos Lun 11 Mawrth - nos Wener 15 Mawrth, 5.30pm - 9.30pm. Yn ystod y cyfnod hwn, ni fydd gwasanaethau’n cynnwys y rhyngrwyd a’r ffonau ar gael o dro i dro ar draws yr holl safleoedd yn Abertawe ac mae’n bosibl y bydd effaith hefyd ar fynediad o bell gyda rhai gwasanaethau i staff. Gofynnwn i ddefnyddwyr wneud trefniadau eraill i liniaru effeithiau hyn, e.e. copïo ffeiliau / data i gyfryngau eraill; argraffu unrhyw ddeunyddiau gofynnol cyn y cyfnod hwn ac ati.