Gwaith wedi’i drefnu er mwyn cynnal a chadw MyTSD / SITS | MyTSD / SITS scheduled maintenance 04/30/2019 08:00AM BST - 04/30/2019 11:59PM BST

MyTSD

Maintenance details

Gwneir gwaith cynnal a chadw angenrheidiol ar system cofnodion myfyrwyr SITS.

Yn ystod y cyfnod hwn ni fydd SITS ar gael ynghyd â nifer o systemau eraill sy’n dibynnu arni, yn cynnwys MyTSD, Adroddiadau Gwybodaeth Reoli (SSRS), Student Module Group Allocation, SITS Clients, a’r amrywiol systemau Microsoft Access sy’n cysylltu â SITS.

------------------------------------------------------------------

The SITS student record system will undergo essential maintenance work.

During this time, SITS will be unavailable along with a number of other systems which depend on it, including MyTSD, Management Information Reports (SSRS), Student Module Group Allocation, SITS Clients, and the various Microsoft Access systems which link to SITS.