MyView - Cynnal a chadw hanfodol | Essential maintenance 03/27/2019 09:30AM GMT - 03/28/2019 05:30PM GMT

MyView

Maintenance details

Sylwer oherwydd gwaith cynnal a chadw hanfodol ni fydd MyView, y cyfleuster AD hunanwasanaeth, ar gael yn ysbeidiol ddydd Mercher 27 Mawrth ac ddydd Iau 28 Mawrth.

--------------------------------------------

Please be aware that due to essential maintenance MyView, the HR self-service facility, will be intermittently unavailable on Wednesday 27th March and Thursday 28th March.

Adran Adnoddau Dynol | Human Resources Department