Gwaith Cynnal a Chadw Brys - Campws Llundain | Emergency Maintenance – London Campus 04/03/2019 10:00PM BST - 04/04/2019 04:00AM BST

Wi-Fi & Internet Telephone System

Maintenance details

Bydd ein cyflenwr allanol, Grŵp Excell, yn cyflawni gwaith cynnal a chadw brys yn Chester House, Campws Llundain ar y dyddiad a’r amseroedd a nodir.

Bydd hyn yn effeithio ar yr holl wasanaethau ffôn a chysylltiadau â’r rhyngrwyd / Wi-Fi yn ystod yr oriau hyn drwy’r adeilad i gyd. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Our external supplier Excell Group, will be conducting emergency maintenance works at Chester House, London Campus on the date and times specified.

This will affect all telephony and internet / Wi-Fi connectivity during these hours to the whole building.