MyView - Cynnal a chadw hanfodol | Essential maintenance 04/05/2019 03:00PM BST - 04/05/2019 04:00PM BST

MyView

Maintenance details

Sylwer oherwydd gwaith cynnal a chadw hanfodol ni fydd MyView, y cyfleuster AD hunanwasanaeth, ar gael heddiw rhwng 3yp a 4yp.

--------------------------------------------

Please be aware that due to essential maintenance MyView, the HR self-service facility, will be unavailable between 3pm and 4pm today.

Adran Adnoddau Dynol | Human Resources Department