Gwaith Cynnal a Chadw Brys - Campws Llambed | Emergency Maintenance – Lampeter Campus 04/15/2019 02:30PM BST - 04/15/2019 03:40PM BST

Telephone System

Maintenance details

Bydd gwaith cynnal a chadw TG hanfodol yn digwydd.

Ni fydd gwasanaethau rhyngrwyd ar gael yn ystod y cyfnod hwn yn cynnwys Wi-Fi / rhyngrwyd ac argraffu.

Os oes gennych unrhyw broblemau ffoniwch y Ddesg Gwasanaeth TG ar 0300 500 5055.

---------------------------------------

Essential IT maintenance will be taking place.

Internet related services will be unavailable during this time including Wi-Fi / internet and printing.

If you experience any other issues please call the IT Service desk on 0300 500 5055.