Diffodd y trydan ar gyfer gwaith cynnal a chadw - Campws Llambed| Electrical Maintenance Shutdown - Lampeter Campus 04/23/2019 08:00AM BST - 04/23/2019 06:00PM BST

Wi-Fi & Internet Other Services

Maintenance details

Cynhelir gwaith trydanol hanfodol na ellir ei osgoi ar draws campws Llambed ddydd Mawrth 23 Ebrill. Bydd y gwaith hwn yn cynnwys atal pŵer trydanol a’r rhyngrwyd yn yr adeiladau canlynol:
 
·        Y Labordy Archaeoleg
·        Neuadd y Celfyddydau
·        Y Byngalo
·        Canterbury
·        Cliff Tucker
·        Meithrinfa
·        Dawson
·        Harford 1-2
·        Llyfrgell
·        LTH 1,2 a 3 gan gynnwys Caffi 1822
·        Canolfan y Cyfryngau
·        Uned Argraffu
·        Adeilad Dewi Sant
·        Undeb y Myfyrwyr
·        Ystafell Cyfrifiaduron y Brifysgol
·        Walker
 
Rhagwelir na fydd cyswllt ar gyfer y wê na pwêr am rhan helaeth y dydd. Gwnewch yn siŵr fod yr holl waith wedi’i gadw cyn hyn a bod offer trydanol wedi’u diffodd.
 
Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y gallai hyn ei achosi. Byddwn yn parhau i’ch diweddaru os rhagwelwn unrhyw darfu pellach ond cysylltwch os oes gennych anghenion unigol penodol sydd angen eu hystyried yn ystod y gwaith anfodol hwn.

--------------------------------------------------------------------

On Tuesday 23rd April essential and unavoidable electrical works will be carried out across the Lampeter campus. This work will involve shutting off electrical power and internet in the following buildings:
 
·        Archaeology Lab
·        Arts Hall
·        Bungalow
·        Canterbury
·        Cliff Tucker
·        Crèche
·        Dawson
·        Harford 1-2
·        Library
·        LTH 1,2 and 3 including the 1822 Café
·        Media Centre
·        Print Unit
·        St David’s Building
·        Student Union
·        University Computing Suite
·        Walker
 
We envisage the power and internet being off for the majority of the day. Please ensure that all work has been saved prior to this and that all electrical equipment has been turned off.
 
We apologise for any inconvenience this may cause. We will continue to provide updates if we anticipate any further disruption to building users, but please get in touch if you have any specific needs we need to consider whilst completing this work.
 
Llawer o ddiolch | Many thanks,
 
Gweithrediadau | Operations