MyView - Cynnal a chadw hanfodol | Essential maintenance 04/25/2019 03:00PM BST - 04/25/2019 04:00PM BST

MyView

Maintenance details

Sylwer na fydd MyView, cyfleuster hunanwasanaeth AD, ar gael rhwng 3pm a 4pm ar 25ain Ebrill 2019 oherwydd gwaith cynnal a chadw hanfodol.
 
--------------------------------------------

Please be aware that due to essential maintenance MyView, the HR self-service facility, will be unavailable between 3pm and 4pm on 25th April 2019.

Adran Adnoddau Dynol | Human Resources Department