Gwaith Cynnal a Chadw Brys | Emergency Maintenance 06/26/2019 11:30AM BST - 06/26/2019 12:00PM BST

MyView

Maintenance details

Sylwer y bydd MyView, cyfleuster hunanwasanaeth AD, ddim ar gael yn ysbeidiol rhwng 11:30yb a 12yp heddiw oherwydd gwaith cynnal a chadw hanfodol.
 
 -------------------------------------------- 

Please be aware that due to essential maintenance MyView, the HR self-service facility, will be intermittently unavailable between 11:30am and 12pm today.