MyView - Cynnal a chadw hanfodol | Essential maintenance 07/11/2019 08:30AM BST - 07/12/2019 04:30PM BST

MyView

Maintenance details

Sylwer oherwydd gwaith cynnal a chadw hanfodol ni fydd MyView, y cyfleuster AD hunanwasanaeth, ar gael yn ysbeidiol ddydd Iau 11 Gorffennaf ac ddydd Gwener 12 Gorffennaf.

--------------------------------------------

Please be aware that due to essential maintenance MyView, the HR self-service facility, will be intermittently unavailable on Thursday 11th July and Friday 12th July


Adran Adnoddau Dynol | Human Resources Department