Gwaith Cynnal a Chadw Hanfodol TG | Essential IT Maintenance 07/18/2019 08:00AM BST - 07/18/2019 09:00AM BST

MyTSD

Maintenance details

Gwneir gwaith cynnal a chadw hanfodol ar borth cofnodion myfyrwyr MyTSD.

Yn ystod y cyfnod hwn, ni fydd MyTSD a Student Account Creation ar gael.

--------------------------------------------

The MyTSD student record portal will undergo essential maintenance work.

During this time, MyTSD and Student Account Creation will be unavailable.