MyView - Cynnal a chadw hanfodol | Essential maintenance 07/26/2019 03:00PM BST - 07/26/2019 03:30PM BST

MyView

Maintenance details

Sylwer y bydd MyView, cyfleuster hunanwasanaeth AD, ddim ar gael yn ysbeidiol rhwng 3yp a 3.30yp heddiw oherwydd gwaith cynnal a chadw hanfodol.
 
 --------------------------------------------
Please be aware that due to essential maintenance MyView, the HR self-service facility, will be intermittently unavailable between 3pm and 3.30pm today.

Adran Adnoddau Dynol | Human Resources Department