Cynnal a Chadw’r Wefan | Website Maintenance 02/13/2020 09:00AM GMT - 02/15/2020 12:00AM GMT

UWTSD Website

Maintenance details

Gwefannau Prifysgol Cymru

Cynhelir gwaith cynnal a chadw TG hanfodol yn Adeilad y Gofrestrfa, Prifysgol Cymru, Caerdydd gyda’r gwaith yn cychwyn am 9:00am ddydd Iau 13 Chwefror
 
Yn ystod y cyfnod hwn bydd toriadau o dro i dro ar y gwefannau isod:
www.cymru.ac.uk
www.encyclopaediaofwales.com
http://www.uwp.co.uk/cy/
https://www.cymru.ac.uk/cy/Hafan.aspx
https://shop.wales.ac.uk/cy/
 
Er y credwn y bydd y gwaith yn cael ei gwblhau erbyn 5:00pm ddydd Iau 13 Chwefror, dylid ystyried bod y gwefannau uchod mewn perygl wrth eu defnyddio tan 12am ddydd Sadwrn 15 Chwefror.  
 
Os cewch chi unrhyw anawsterau eraill, cysylltwch â’r Ddesg Wasanaeth TG ar 0300 500 5055.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

University of Wales Websites

Essential IT maintenance will be taking place at our University of Wales Cardiff Registry Building with work commencing at 9:00 am on Thursday13 February
 
The following websites will experience interruption during this time:
www.wales.ac.uk
www.encyclopaediaofwales.com
http://www.uwp.co.uk/
https://www.cymru.ac.uk/en/Home.aspx
https://shop.wales.ac.uk/
 
Although we believe the work will be completed by 5:00pm on Thursday the 13th February, the websites above should be considered at risk when accessing until 12am on Saturday 15th February. 
 
If you experience any other issues please call the IT Service Desk on 0300 500 5055.