Cynnal a Chadw Desg Gymorth y We | Web Help Desk Maintenance 02/17/2020 08:00AM GMT - 02/17/2020 08:30AM GMT

IT Service Desk (Web Help)

Maintenance details

Oherwydd gwaith cynnal a chadw hanfodol, ni fydd system Desg Wasanaeth TG (Desg Wasanaeth y We) ar gael. 
 
Os bydd angen i chi gysylltu â Desg Wasanaeth TG neu greu tocyn yn ystod y cyfnod sy wedi ei drefnu ar gyfer y gwaith cynnal a chadw, a fyddech cystal â chysylltu â Desg Wasanaeth TG naill ai drwy ffonio neu e-bostio, gan na fydd mynediad i system Desg Wasanaeth y We.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Due to essential maintenance, the IT Service Desk system (Web Help Desk) will not be available. 

If you need to contact the IT Service Desk or raise a ticket during the planned maintenance window, please contact the IT Service Desk either via Phone or Email as you will not be able to access the Web Help Desk system.